Life shits

Jak jsem si kou­pil kakaovo‐mléčnou po­choutku aneb jsem de­bil

Posted on

Dneska jsem byl po dlouhé době v Te­scu. Ob­vykle do Te­sca ne­cho­dím, pro­tože ho vět­ši­nou ne­mám na kole při cestě, ale ten­to­krát jsem jel s chill au­to­bu­sem, takže jsme ne­šli do Kau­flandu. Ří­kal jsem si, že to je cel­kem jedno, pro­tože Te­sco snad ne­bude o to­lik horší než Kau­fland. Po ná­kupu toho dů­le­ži­tého jsme se šli po­dí­vat k čo­ko­lá­dám […]