Pře­klady

Dlou­ho­době se vě­nuji pře­klá­dání anime (ja­pon­ské ani­mo­vané se­ri­ály). Dě­lám to ve vol­ném čase,
ni­ko­liv pro pe­níze. Do­sud jsem pů­so­bil ve dvou (vlastně ve třech, ale to je jedno) pře­kla­da­te­la­tel­ských
sku­pi­nách. Se­znam ti­tulů, na kte­rých jsem se po­dí­lel (ji­nak než ty­pe­settingem nebo en­co­din­gem, pro­tože to dě­lám skoro vždycky je­nom já), je v ta­bulce.

Pře­klá­dám z an­g­lič­tiny, jiné ja­zyky bo­hu­žel ne­o­vlá­dám.

Ti­tul Vy­dáno pod Po­sice Rok
Eve no Ji­kan Pant­sub Pře­kla­da­tel 2010
Baka to Test to Shou­ka­na­juu Pant­sub Pře­kla­da­tel 2010
Ha­ruka­naru Toki no Naka de 3 Pant­sub Pře­kla­da­tel 2010
Fre­e­dom OVA Sun­sub Pře­kla­da­tel 2011
Go­sick Pant­sub, Sun­sub Pře­kla­da­tel 2011
Speed Gra­pher Pant­sub Ko­rek­tor 2010
Ik­ki­tou­sen Dra­gon Destiny Pant­sub Ko­rek­tor 2009
Hat­su­koi Li­mi­ted Pant­sub, Sun­sub Ko­rek­tor 2010
Bo­kura no Pant­sub, Sun­sub Ko­rek­tor 2010
Area 88 Sun­sub Pře­kla­da­tel 2011
C^3 – Cube x Cur­sed x Cu­ri­ous Sun­sub Pře­kla­da­tel 2011
Uta­ware­rumono Sun­sub Ko­rek­tor 2011
Ore­imo Sun­sub Ko­rek­tor 2012
Sword Art On­line Sun­sub Pře­kla­da­tel 2012
Code:Breaker Sun­sub Pře­kla­da­tel 2012 Psycho‐Pass Sun­sub Ko­rek­tor 2012