edison23 – fotogalerie

PLIŇácká exkurse na dálný východ do Bratislavy do Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied